ครูเด็กพิเศษ

นางสาวปวีณา หมายถมกลาง
ครูอัตราจ้าง อบจ.

นางเตือนใจ สุระภา
พี่เลี้ยงเด็กพิเศษ