ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางฉวีวรรณ เดชเดชา
ครูอัตราจ้าง อบจ.