ผู้บริหาร

นายตรี ศตสังวัตสร์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/02/2015
ปรับปรุง 17/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 105247
Page Views 138167
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ระดับชั้น

เพศ

รวมนักเรียน

(คน)

ห้องเรียน

(ห้อง)

ชาย

หญิง

อนุบาล ๑

๑๘

๑๘

๓๖

อนุบาล ๒

๑๙

๑๗

๓๖

รวม

๓๗

๓๕

๗๒

ประถมศึกษาปีที่ ๑

๓๗

๓๓

๗๐

ประถมศึกษาปีที่ ๒

๑๘

๒๓

๔๑

ประถมศึกษาปีที่ ๓

๒๐

๒๕

๔๕

ประถมศึกษาปีที่ ๔

๒๔

๓๐

๕๔

ประถมศึกษาปีที่ ๕

๒๖

๒๗

๕๓

ประถมศึกษาปีที่ ๖

๒๘

๒๙

๕๗

รวม

๑๕๓

๑๖๗

๓๒๐

๑๐

รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด

๑๙๑

๒๐๒

๓๙๒

๑๒