ผู้บริหาร

นายตรี ศตสังวัตสร์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/02/2015
ปรับปรุง 17/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 105219
Page Views 138139
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

                                                วิสัยทัศน์

จัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียน มีความรู้  ควบคู่คุณธรรม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

                             และดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข


                                              ปรัชญาโรงเรียน

                                            นิมิตตํ  สาธุรูปนํ  กตญญูกตเวทิตา

                                      ความกตัญญูกตเวที  เป็นเครื่องหมายของคนดี